Każdy uczestnik obozu zobowiązany jest do przekazania kadrze obozu uzupełnionej Karty kwalifikacyjnej oraz jednego z załączników do Karty kwalifikacyjnej (zał. 8 – dla uczestników niepełnoletnich, zał. 9 – dla uczestników pełnoletnich). Każdy uczestnik jest zobowiązany do zapoznania się z Warunkami uczestnictwa, w tym regulaminami obowiązującymi w trakcie biwaku. Dokumenty można oddawać bezpośrednio do drużynowego lub (w razie braku możliwości pojawienia się na jego dyżurze) do innej osoby z kadry. Na sam wyjazd konieczne jest również zabranie ze sobą podpisanego Oświadczenia.

Obowiązkowe do zapoznania się przed wyjazdem (w tym regulaminy):

Zał. nr 1 Warunki uczestnictwa

Obowiązkowe do wypełnienia i oddania wychowawcy do 14 czerwca (karta MEN oraz jeden z załączników do karty – nr 8 dla niepełnoletniego uczestnika, nr 9 dla pełnoletniego uczestnika):

Karta kwalifikacyjna MEN

Zał nr 8. Załącznik do Karty kwalifikacyjnej niepełnoletniego uczestnika

Zał nr 9. Załącznik do Karty kwalifikacyjnej pełnoletniego uczestnika

Obowiązkowe do zabrania ze sobą w dniu wyjazdu (zał. nr 19 dla uczestników niepełnoletnich, zał. nr 20 dla uczestników pełnoletnich):

Zał. nr 19 Oświadczenia rodziców opiekunów prawnych w dniu rozpoczęcia wypoczynku

Zał. nr 20 Oświadczenia pełnoletniego uczestnika w dniu rozpoczęcia wypoczynku